Ana Sayfa Görüşler Sanofi-Aventis Tekliflerinin ve Ýhale Paylarýnýn Kabulü

Sanofi-Aventis Tekliflerinin ve Ýhale Paylarýnýn Kabulü

Genzyme Anonim Þirketi (NASDAQ: GENZ)’nden gelen bildiriye göre; yönetici kurulu oy birliðiyle, Genzyme hissedarlarýnýn Genzyme’in 74.00$’lýk genel hisselerinin önemli bir kýsmýný satýn almak için yeniden düzenlenmiþ sanofi-aventis ihale payýný kabul etmeleri gerektiðini önermiþ ve her pay için bir hissedar olduðunu belirtmiþtir. Kurul ayný zamanda tüm Genzyme hissedarlarýnýn ihalelerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiðini belirtmiþtir.

Genzyme; Senet ve Borsa Komisyonlarýný, 14D-9 bordrosundaki Talep/Tavsiye Kararý ile öne sürdü. Bu bordroda ihale payý ile ilgili bilgiler dýþýnda, kurul ile ilgili tavsiye esaslarý da bulunmaktadýr.

Credit Suisse ve Goldman Sachs, Genzyme’in mali danýþmanlarý konumundadýrlar.  Ropes & Gray LLP, Genzyme’in hukuk müþavirliðini; Wachtell, Lipton, Rosen & Katz ise Genzyme’in baðýmsýz yöneticilerinin hukuk müþavirliðini yapmaktadýr.

kaynak. worldpharmanews

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin