Ana Sayfa Görüşler Hekime”taksirle adam öldürmek” Cezasý

Hekime”taksirle adam öldürmek” Cezasý

Tekirdað’ýn Çerkezköy ilçesinde 2005 yýlýnda damadý tarafýndan silahla vurularak yaralanan Roman vatandaþý Mahmut Dellal’ýn kan kaybýna karþý yeterli önlem alýnmadan baþka hastaneye sevk edilirken ölümünde ihmali bulunduðu iddia edilen doktor Abdurrahman Çiftçi, 18 bin 150 TL para cezasýna çarptýrýldý. Dava, 2006 yýlýnda Türkiye Roman Dernekleri Federasyonu, Uluslararasý Ýnsan Haklarý Örgütleri, Helsinki Yurttaþlar Derneði’nin katkýlarýyla Ýsveç Hükümet Avukatý Anita Danka’nýn yönetiminde oluþturulan platform tarafýndan “Türkiye’nin en stratejik davasý” seçilmiþti. Kayýnpederini öldüren kiþi ise 8 yýl 7 ay hapis cezasýna çarptýrýlmýþtý.

Tekirdað’ýn Çerkezköy ilçesinde 6 Mayýs 2005’te damadý Recep Kiracý tarafýndan kasýk bölgesinden silahla vurularak yaralanan Roman vatandaþý Mahmut Dellal kaldýrýldýðý Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde iddiaya göre kan kaybýna karþý yeterli önlem alýnmadan Edirne Trakya Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilmiþ, yolda aðýrlaþýnca Çorlu’daki hastanelere götürüldüðü sýrada öldü. Olayýn ardýndan Recep Kiracý, yargýlandýðý Çorlu Aðýr Ceza Mahkemesi’nde 8 yýl 7 ay hapis cezasýna çarptýrýldý.

Olayda ihmali olduðu öne sürülen Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde olay gecesi icapçý olan Ortopedi Uzmaný Dr. Abdurrahman Çiftçi, yargýlandýðý Çerkezköy 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý. Ceza yapýlan iyi hal indirimiyle 1 yýl 6 aya düþürüldü ve iki yýldan az olmasý nedeniyle 18 bin 150 TL para cezasýna çarptýrýldý. Olayla ilgili açýlan tazminat davasýnýn ise sürdüðü belirtildi.

2006’DA ‘EN STRATEJÝK DAVA’ SEÇÝLMÝÞTÝ
Dava, 2006 yýlýnda Türkiye Roman Dernekleri Federasyonu, Uluslararasý Ýnsan Haklarý Örgütleri, Helsinki Yurttaþlar Derneði’nin katkýlarýyla Ýsveç Hükümet avukatý Anita Danka’nýn yönetiminde oluþan platform tarafýndan ‘Türkiye’nin en stratejik davasý’ seçilmiþti.

kaynak: Habertürk & Radikal

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin