Ana Sayfa Görüşler Daiichi Sankyo’dan Plexxikon’a 805 milyon dolar

Daiichi Sankyo’dan Plexxikon’a 805 milyon dolar

Daiichi Sankyo’nun 805 milyon dolara Plexxikon’u satýn almasý bekleniyor

Daiichi Sankyo, ABD’ne ait Plexxikon’u ve Roche ortaklýðýnda geç dönem melonama ilaçlarýnýn müþteri haklarýný satýn alarak emin adýmlarla ilerliyor.

Sözleþme þartlarýna göre özel olarak alýnan Plexxikon için alým fiyatý 805 milyon dolar olarak belirlendi ve dahilen tahvil edilecek. Toplamda 130 milyon dolarý bulan ek potansiyel ödeme ise habis melonamda kullanýlacak olan  PLX4032 konusundaki yakýn vadedeki aþamalarý temel alacaktýr.

Sözleþme; Daiichi Sankyo’ya ABD’de,hem  RG7204 olarak da bilinen, Plexxikon ve  Roche tarafýndan geliþtirilmekte olan  PLX4032 için  kesin satýþ hakký vermektedir.Ocak ayýnda yayýnlanan bir Faz III anlaþma  ara sonuçlarý ; PLX4032 ‘in ,BRAF deðiþimini ifade eden önceden tedavi edilmeyen metastatik melonamlý hastalar arasýnda yaþamsal devamlýlýk saðladýðýný gösterdi.

kaynak: pharmatimes

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin